Hilti

產品特點及應用

POLE TOOL X-PT 7FT COMBO FOR BX 3 / BX 3 #3579450
產品特點
  • 快速靈活方法適合在天花板作重複緊固工序
  • 毋須使用梯子或棚架
  • 可用於最高 4.5 m 的房間
產品應用
  • 電氣和機械緊固至天花板

技術資料

POLE TOOL X-PT 7FT COMBO FOR BX 3 / BX 3 #3579450

文件與影片

POLE TOOL X-PT 7FT COMBO FOR BX 3 / BX 3 #3579450

諮詢與支援